Kropspsykoterapi for at afhjælpe udbrændthed.

(udmattelsesdepression, Burn Out, udbrændthedssyndrom, udmattelsessyndrom)

 

Udbrændthed er kvalitativt anderledes end både stress, overanstrengelse og træthed, da udbrændthed ikke bare går over, blot fordi du tager et par uger fri, mediterer eller sover lidt længere i weekenden.

Med udbrændthed forholder det sig anderledes, for uanset hvor meget du hviler dig og slapper af, forbliver du fysisk og psykisk træt og udmattet, - og selv helt almindelige dagligdags gøremål virker fuldkommen uoverstigelige. Dit engagement er væk og dét, du før anså for sjovt, udfordrende og spændende har mistet sin mening og værdi.

 

Et ekstremt resultat.

Udbrændthed er det ekstreme resultat af en langsomt fremadskridende proces, der ofte er flere år om at udvikle sig. Denne længerevarende kroniske stressopbygning beskrives som en særlig tilbagetrækningsreaktion, der følger store følelsesmæssige dilemmaer eller belastninger i arbejdet.

Udbrændthed er en særdeles alvorlig tilstand, og i yderste konsekvens invaliderende med risiko for permanent uarbejdsdygtighed.

Udbrændthed, depression og angsttilstande er tæt forbundet.

 

Din heling er en langsom proces

Behandling af udbrændthed er en langvarig proces og i behandlingen må du gå langsom til værks, have stor tålmodighed og være parat til at inddrage både krop og psyke i behandlingen.  

Ligesom ved stress er der forstyrrelser i de biologiske mekanismer medførende ubalancer i de kemiske stoffer Kortison, Adrenalin, Noradrenalin og Serotonin.

Dette medfører, at det autonome nervesystems normale balancerende og regulerende effekt ikke virker, og at kroppen derved har svært ved at restituere og går mere og mere i forfald. Denne proces kan stoppes med behandling med Kranio Sakral Terapi og kropspsykoterapi.

LÆS MERE

 

Genopretning af et kollaps

Ved Udbrændthed er det autonome nervesystems normalt regulerende effekt kollapset. Dette bevirker, at det sympatiske og det parasympatiske nervesystem arbejder samtidigt og kommer derved til at modarbejde hinanden.

Et resultat af dette er, at hjerne- og rygmarvshinder spænder op.

Kranio Sakral Terapi er særdeles godt til at berolige centralnervesystemet og derigennem give kroppen mulighed for at restituere. Men dette er ikke altid nok, ofte er det nødvendigt at kombinere behandlingen med kropspsykoterapi eller psykolog- behandling.

 

 

Top