Grounding (jordforbindelse)

At have kontakt til sin grounding betyder, at man grundlæggende er fysisk og lever og accepterer sit liv, som det er lige nu. Når du er grounded evner du at se dig selv og dine omgivelser realistisk og sanser den faktiske virkelighed du befinder sig i.

 

Hvordan mærker jeg grounding

Fysisk mærker vi vores grounding på grund af tyngdekraften, fx at mærke/sanse sine fodsåler, at kunne mærker det tryk op mod fodsålerne som underlaget giver når man står op. Når du ligger ned mærker du trykket og tyngdekraften mod den side af kroppen, der berører underlaget, og når du sidder på en stol, vil du mærke tyngden mod dine sædeknogler.

 

Manglede grounding

Mange mennesker undgår på forskellige måder denne sansning ved at ”løfte sig væk” fra underlaget. Undgår fx at mærke det ved ikke at sanse fodsålerne, - ved at være i konstant aktivitet og aldrig stå stille, - eller ved at stå op så lidt som muligt.

Undgåelsen kommer af, at grounding vil skabe kontakt til de livshistoriske spor, der har præget personens tillid til omgivelserne samt villighed til at sanse den virkelighed de er i. 

 

Angst og grounding

Hvis et menneske bliver angst og ikke er grounded, så kan personen bogstavelig talt ikke bære angsten. For det er ikke muligt at bære eller at rumme så stærk en følelse i kroppen uden oplevelse af, at der er grund under fødderne.

Resultatet bliver derfor, at personen enten lukker af for kontakten til følelserne, eller bliver oversvømmet/ ”sprængt” af dem – eller bliver væk i dem.

LÆS MEREStress og grounding

Manglende grounding i forhold til vores tanker, kan give sig udslag i alle mulige luftkasteller og tankespind, der ikke har egentlig, konkret forbindelse til den virkelige verden man lever i.

Ved manglende grounding bliver du let stresset, dine tanker får frit spil og du bliver som et blad der kastes rund af vinden.   

 

Top