Grænser

Afgrænsning forstås som evnen til at kunne skelne klart imellem, hvad der er dig – og hvad der ikke er dig.

 

Kroppen, huden og den fysiske afgrænsning

Den fysiske afgrænsning er den tidligste form for grænsedannelse, som et barn mærker.

Gennem sansning af huden mod livmoder væggen opdager fosteret, at der er forskel på sig selv og noget andet end det selv. Denne sansning af fysisk afgrænsning vokser, i takt med at barnet vokser i livmoderen, og senere, mellem det fødte barns hud og de kontaktflader, det kommer i berøring med – fx forældrenes hænder og kroppe samt underlag og dyne.

Det er denne helt konkrete sansning af huden, som er grundlaget for den fysiske afgræsning, der giver dig en basal kropslig viden om, at du er dig, og at der er noget andet ”udenfor”, som ikke er dig. Denne udvikling starter fra sidste del af fostertilstanden og er færdigudviklet når barnet er 1½ år gammel.

 

Det personlige rum – vor energetiske grænse   

Udviklingen af barnets personlige rum er forbundet med dets naturlige adskillelse fra især moderens opmærksomhed og energifelt.

En sund udvikling af det personlige rum kræver, at især moderen er i stand til at slippe sin energetisk sansning af og opmærksomhed på barnet og dets aktiviteter, i takt med at barnet selv kan overtage større og større ansvar for sin gøren og handlen.

Evnen til at kunne sanse det personlige rum adskilt fra andres personlige rum er i en optimal udvikling tilstede fra 2-3 års alderen og op. 

 

Afgrænsnings problemer

Rigtig mange mennesker har afgrænsnings problemer i sit voksne liv.

Her omtales den form, der kaldes sammenflydende. Hvis du er sammenflydende, vil du efter kort tids samvær med et andet menneske, begynde at føle og tænke som den anden. Man kan sige, at I bliver til én person.

Det kan medføre, at du bliver meget påvirket af den andens humør. Hvis den anden er ked af det eller vred, så vil du også blive det. Men det betyder også, at du bliver meget følsom, når du er sammenflydende. Hvis den anden siger noget der sårer dig, vil du ikke kunne vælge at afvise det, men blive ramt direkte.

Dette vil ikke ske hvis du er afgrænset, for så vil du kunne vælge om du vil tage det ind eller ej.

LÆS MEREDu mister din energi sammen med andre

Når du er sammenflydende, vil personer, som er i energiunderskud, kunne ”suge” din energi til sig med det resultat, at du pludselig føler dig drænet for al energi og det kan gå meget hurtigt. Dette sker ikke, hvis du er afgrænset.

 

Normalt skal vi være afgrænset

Det er hensigtsmæssigt at være afgrænset i normal voksenkontakt. Det skal dog nævnes, at der ikke er noget galt med at være sammenflydende i nogle situationer. Hvis du fx er meget tryg ved en person og der er en god stemning imellem jer, kan det være rart, vidunderligt og sjovt, men efter et stykke tid vil du mærke, at du er ved at mindste dig selv og hvis du har en sund evne til  afgrænsning vil du automatisk vende tilbage til, at være afgrænset i din kontakt igen.

 

Når du arbejder med mennesker

Hvis du arbejder med andre mennesker, er det især vigtigt at kunne afgrænse dig, da du ellers vil være alt for sårbar, blive drænet for energi og opleve at du bliver stresset og at dit arbejde virker uoverskueligt.  

 

Top