Kropspsykoterapi fordi det hjælper dig til at komme over din depression.

Depression er en meget udbredt sygdom. Det skønnes at 200.000- 300.000 har depression i en så alvorlig grad, at de har brug for behandling. Depression er en meget ubehagelig sygdom, som mindsker livskvaliteten væsentlig og kan ødelægge livet, både socialt og arbejdsmæssigt.

Der er ofte en sammenhæng mellem depression og stress. Og ved en depression er angst ofte en del af sygdommen.

 

Symptomer på depression

Følelsesmæssige symptomer udgør kernen af den depressive tilstand.

Du føler dig nedtrykt, har ofte svært ved at finde glæde i hverken små eller store ting, og du mangler evnen til at føle noget positivt om noget, eller nogen som helst.

Lavt selvværd er også et almindeligt symptom. De tankemæssige symptomer viser sig ofte ved negative tanker, hvor du ofte opfatter sig selv som svag, hjælpeløs og uduelig og der kan opstå selvmordstanker.

Du har koncentrationsbesvær og dårlig hukommelse, og kan have svært ved at formulere dig. Daglige rutiner virker fuldkommen uoverskuelige og du har nedsat energi og øget træthed.

Du har tendens til at lukke dig inde i dig selv, har søvnproblemer og kan mindste din appetit på mad og sex.

Kan du genkende dig selv i ovenstående skal du have hjælp til at komme videre i dit liv, - en depression gå sjældent over af sig selv.

LÆS MEREKropspsykoterapi til behandling af Depression.

En depression opstår, når der er noget du ikke kan rumme, og så længe du ikke kan dét, vil du have en depression. Så det gælder om at finde ud af, hvad det er du ikke kan rumme og gøre noget ved det.

Ved hjælp af kropspsykoterapien finder vi ud af, hvad du ikke kan rumme og bygger nye resurser op, der gør det lettere for dig at komme tilbage til din normale tilstand. I kropspsykoterapien hjælpes du til at rumme det kropsligt.  

Ved en depression er dit nervesystems normalt regulerende effekt ude af balance, dvs. at du er i en form for konstant stress, og rent fysisk opspænder dine hjerne- og rygmarvshinder. Så længe du er i denne ubalance bliver du ikke rask. Ved at supplere kropspsykoterapien med Kranio Sakral Terapi kan jeg få det autonome nervesystem til at fungere normalt igen og hjerne- og rygmarvshinderne afspændte. Det er faktisk sådan, at når hjernehinderne afspænder, er der ikke noget depression tilbage.

Vil du hurtig ud af depressionen vil en komponeret behandling mellem kropspsykoterapi og Kranio Sakral Terapi være det mest optimale. 

Top