Kropspsykoterapi fordi det kan afhjælpe eller helt fjerne angst

Angst og stress

Når du er stresset, er du i risiko for også at udvikle angst. Det er ikke ualmindeligt, at længere tids stressbelastning kan udløse eller forstærke en allerede eksisterende angstlidelse, depression eller andre psykiske lidelser.

Stress kan udløse angst og omvendt kan angst udløse stress, hvilket på sigt fører dig ind i en ond cirkel med et kronisk forhøjet stress - og angstniveau, hvor symptomerne bliver værre og værre.

 

Når angsten bliver behandlingskrævende

Fordi du oplever angst i forbindelse med stress, så betyder det ikke at du nødvendigvis behøver professionel hjælp.

En del oplever, at angsten forsvinder i takt med, at årsagen til stressen bliver reduceret, - men du bør søge hjælp, hvis du begynder at reagere uhensigtsmæssigt i situationer, hvor der reelt ikke er noget at være bange for, og hvis angsten i væsentlig grad påvirker din selvopfattelse, dagligdag og livskvalitet samt din evne til at fungere socialt. Så har det sandsynligvis udviklet sig til en angsttilstand, angstlidelse eller nervøs tilstand.

 

Stressudløst angstanfald

Mange, der oplever angst i forbindelse med længere tids stress eller psykisk pres, kan berette, at det første angstanfald kom pludseligt, som et lyn fra en klar himmel, fx ved et møde på arbejdet eller i supermarkedet.

For de fleste er angstanfaldet en meget voldsom, skræmmende og uforståelig oplevelse, og ikke så få tror, at de enten har fået et hjerteanfald, er ved at dø eller ved at blive sindssyge.

I denne sammenhæng er det vigtigt at vide, at uanset hvor skræmmende angst er, så er angst ufarlig, og ikke et udtryk for at du skal dø eller har en sindslidelse.  

 

LÆS MEREKropspsykoterapi til behandling af angst  

Kropspsykoterapi er meget velegnet til at mindske og helt fjerne både angst og stress. Gennem kropspsykoterapi arbejder du med at opbygge resurser, så du bedre kan rumme uroen og angsten. I Kropspsykoterapi opbygger man disse resurser ved at arbejde med kropsansning, grounding, centrering og grænser.   

Når angsten tager over ”mister du dig selv”, som betyder at tanker og sind løber løbsk, og du mister grounding, centrering og retning i livet. Derfor er det vigtigt at genoprette balancen mellem hoved og krop, så du igen kan mærke din krop og følelser og dermed få kontrol med din uro og angst.

Hvis du vil ud af din angst vil en kombineret behandling med kropspsykoterapi og Kranio Sakral Terapi være det mest optimale.     

Top