Kropspsykoterapi

pris på kropspsykoterapiI kropspsykoterapi arbejder vi med krop, sind og psyke.

I behandlingen tages udgangspunkt i din aktuelle livssituation og dine relationer til fx din partner, børn, familie eller kollegaer.

Kropspsykoterapi er hjælp til selvhjælp.

I terapien afdækkes og bearbejdes dine gamle ønstre og reaktionsmåder, samtidig med at vi mobiliserer de resurser, som ligger opgivet eller tilbageholdt i dig.

Gennem terapien får du konkrete redskaber til at tackle de udfordringer, du øder i livet.

Behandling omfatter samtaleterapi med indre kropssansning, kropsøvelser, terapeutisk berøring og tryk.

Centrale begreber i terapien er: samhørighed, værdighed, grænser, centrering, grounding, kropslig sansning, og resurseopbygning.

Stress og udbrændthed Angst
Depression Grænser
Centrering Grounding
Top