Hjælp til bekæmpelse af depression

Depression er en meget udbredt sygdom. Det skønnes at 200.000- 300.000 danskere har depression i en så alvorlig grad, at de har brug for behandling. Depression er en meget ubehagelig sygdom, som mindsker livskvaliteten væsentlig og kan ødelægge livet, både socialt og arbejdsmæssigt.

Der er ofte en sammenhæng mellem depression og stress. Og ved en depression er angst ofte en del af sygdommen.

 

Symptomer på Depression

Følelsesmæssige symptomer udgør kernen af den depressive tilstand.

Du føler dig nedtrykt, har ofte svært ved at finde glæde i hverken små eller store ting, og du mangler evnen til at føle noget positivt om noget, eller nogen som helst.

Lavt selvværd er også et almindeligt symptom. De tankemæssige symptomer viser sig ofte ved negative tanker, hvor du ofte opfatter dig selv som svag, hjælpeløs og uduelig, og der kan opstå selvmordstanker.

Du har koncentrationsbesvær og dårlig hukommelse, og kan have svært ved at formulere dig. Daglige rutiner virker fuldkommen uoverskuelige og du har nedsat energi og øget træthed.

Du har tendens til at lukke dig inde i dig selv, har søvnproblemer og kan mindste din appetit på mad og sex.

Kan du genkende dig selv i ovenstående skal du have hjælp til at komme videre i dit liv, - en depression går sjældent over af sig selv.

 

Depression og dårlig ryg

Forskning har vist, at belastning af ryggen tidligt i livet, kan påvirke de dele af centralnervesystemet, som regulerer stress og følelser, hvilket medfører en øget sårbarhed overfor stress senere i livet og bidrager til udvikling af symptomer på angst og depression. 

LÆS MERE

 

Kranio Sakral Terapi til behandling af depression

En depression opstår, når der er noget du ikke kan rumme, og så længe du ikke kan dét, vil du have en depression. Så det gælder om at finde ud af, hvad det er du ikke kan rumme og gøre noget ved det. Det kan du bruge en kropspsykoterapeut eller en psykolog til. Det kan du bruge en kropspsykoterapeut eller en psykolog til, begge vil kunne hjælpe dig med det.

Ved hjælp af kropspsykoterapien finder vi ud af, hvad du ikke kan rumme og bygger nye resurser op, der gør det lettere for dig at komme tilbage til din normale tilstand. I kropspsykoterapien hjælpes du til at rumme det kropsligt. 

Ved en depression er dit nervesystems normalt regulerende effekt ude af balance, dvs. at du er i en form for konstant stress, og rent fysisk opspænder dine hjerne- og rygmarvshinder. Så længe du har denne ubalance bliver du ikke rask.

Ved at supplere Kranio Sakral Terapi med kropspsykoterapi eller psykologi , kan man få det autonome nervesystem til at fungere normalt igen og hjerne- og rygmarvshinderne vil blive afspændte.
Når hjernehinderne er afspændte, er der ikke noget depression tilbage.

 

Vil du hurtig ud af depressionen vil en komponeret behandling med en kropspsykoterapeut eller psykolog og Kranio sakral terapeut være det mest optimale. Jeg samarbejder med psykologer.

Jeg har kunder i hele København, inkl. Østerbro, Vesterbro, Nørrebro, Frederiksberg & Hellerup.

Top