Mindskelse af ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder I USA)

DAMP (Deficit in Attention Motor control Perception I Danmark, Norden)

Hyperkinetiske forstyrrelser (Europa)

 

ADHD symptomer hænger sammen med manglende effektivitet og stabilitet i det kemiske informations-overførselssystem i hjernen.

Denne ubalance er sandsynligvis sket allerede i foster tilstanden, hvor barnets nervesystem er meget påvirket af moderens ”indre miljø” og især chok, men også stress i enhver form er skadelig for barnet. Barnets nervesystem vil under sådanne forhold være i et konstant forhøjet beredskab.

Dette påvirker det autonome nervesystems regulerende effekt, hvilke betyder at mennesket med ADHD er i en form for kronisk stresstilstand der giver symptomer som fx opmærksomhedsforstyrrelser, urolighed, mange tanker og hyperaktivitet. Også hjerne- og rygmarvshinder bliver påvirket, - de spænder op og begrænser nervesystemets evne til at balancere sine funktioner og forbliver derfor i en ubalanceret tilstand.Behandlingen

ADHD klienten bringes i en dyb afslappet tilstand, hvor centralnervesystemet genkender sin oprindelige balancerede tilstand. I denne tilstand kan det autonome nervesystem stabiliseres og hjerne- og rygmarvshinderne afspændes. Til dette bruges forskellige metoder som alle meget behagelige og der er ikke noget der gør ondt.

Min erfaring med at behandle ADHD, hos både børn, unge og voksne er, at behandlingerne skaber ro i hverdagen, så det bliver lettere at være sammen med andre og lettere at passe sin skole eller sit arbejde. På sigt kan mange nedtrappe ADHD medicinen. Kranio sakral behandlingen skal for de flestes vedkommende gentages hver 4.-5. uge.     

Top